Tilbud på ejendomsadministration

Ejendomsadministration

Ejendomsadministrationen 4-B A/S administrerer mere end 60 foreninger og 40 udlejningsejendomme fra vores kontor i Store Kongensgade 67 B i indre by. Vi er i dag 17 medarbejdere, som har et gennemsnitlig anciennitet fra branchen på mere end 20 år og da vi samtidig satser meget på vores personale med uddannelse, så er alle vores medarbejdere i stand til at yde en optimal service, der strækker sig ud over de mere rutineprægede opgaver.

Allervigtigst er det for kunderne og firmaet, at hver eneste medarbejder bibringes de vigtigste grundpiller for 4-B, nemlig et højt etisk niveau samtidig med et højt fagligt niveau og ikke mindst et højt serviceniveau.

Det kræver erfaring og ekspertise at drive og administrere ejendomme i dagens Danmark, hvor der uafbrudt ændres i bestående lovgivning eller tilføjes nye, omfattende love inden for praktisk talt alle områder af ejendomsadministration. Ejendomsadministratorer skal være klædt på til at tilrettelægge ejendommenes ve og vel på både kort og lang sigt. Det er afgørende, at ejendommene – uanset ejerforhold – forbliver sunde både i økonomisk og fysisk stand, og at de tillige løbende vedligeholdes og forbedres i takt med udviklingen og byggelovgivningens krav og muligheder.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes