Persondata

Persondataloven har eksisteret i mange år, og 4-B har fulgt den fra 1. januar 2009 ved at alle beboere, i de ejendomme der blev administreret i 4-B i januar 2009, modtog en tilmeldingsblanket, hvormed de blev bedt om at acceptere, at 4-B benyttede deres navn, adresse, telefonnummer samt mail i forbindelse med administrationen. Siden har alle tilkomne beboere i forbindelse med deres indflytning modtaget en sådan.

Privatlivsbeskyttelsespolitikken for andelsboligforeninger, ejerforeninger samt udlejningsejendomme kan ses her på 4-Bs hjemmeside, jf. henvisningen nedenfor.

På forsiden er 4-B anført som den, der hjælper med at opfylde de persondataretlige forpligtelser.

I Privatlivsbeskyttelsespolitikken omhandler sidste side, 5/5, det afsnit i den ny Persondataforordning, der oplyser om enhver beboers ret til at få indsigt i de data, der er registreret om dem. Herunder retten til at få data tilrettet, hvis de er forkerte, eller slettet, hvis de ikke er aktuelle, eller beboeren kan bede om at få deres data sendt til sig eller 3. mand, hvis der er behov for det.

Det understreges her, at 4-B alene indsamler almindelige persondata til helt legitime formål i forbindelse med administration af foreningerne/ejendommene.

Privatlivsbeskyttelsespolitik:

Privatlivspolitik andelsboligforeninger

Privatlivspolitik ejerforeninger

Privatlivspolitik udlejningsejendomme

Oplysninger om underdatabehandler

Link til Datatilsynet her og Dansk Industri her.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes