Selvbetjening

For at få adgang til disse sider, bedes du venligst klikke på foreningens login og indtaste brugernavn & adgangskode.

Som en service for bestyrelserne i de mange foreninger og ejendomme, vi administrerer, har I også mulighed for at indhente information via vores hjemmeside på Internettet, da I via et bestyrelseslogin fra os kan finde en bred vifte af informationer om netop jeres ejendom, f.eks.:

  • Nem fakturagodkendelsesprocedure
  • Adgang til oplysninger om beboerne
  • Vedtægter
  • Husorden
  • Bogføring
  • Referater
  • Budgetter

Dette er et koncept, som løbende vil blive videreudviklet, da det er vores ønske på denne måde at yde en optimal kundeservice også udenfor kontorets normale åbningstid.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes