image005

Om 4-B

Bliv en del af en historisk ejendomsadministration

Ejendomsadministrationen 4-B A/S har i mere end 70 år administreret ejendomme i hele København – oprindeligt med udgangspunkt i Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine, og de sidste 30 år under navnet Ejendomsadministrationen 4-B A/S med Anette Kirkeskov som adm. direktør.

I dag administrerer vi mere end 60 foreninger og 40 udlejningsejendomme fra vores kontor i Store Kongensgade 67B i indre by. Vi er i dag 17 medarbejdere, og da vi satser meget på vores personale med uddannelse, så er alle vores medarbejdere i stand til at yde en optimal service, der strækker sig ud over de mere rutineprægede opgaver.

Allervigtigst er det for kunderne og firmaet, at hver eneste medarbejder bibringes de vigtigste grundpiller for 4-B, nemlig et højt etisk niveau samtidig med et højt fagligt niveau og ikke mindst et højt serviceniveau.

Det kræver erfaring og ekspertise at drive og administrere ejendomme i dagens Danmark, hvor der uafbrudt ændres i bestående lovgivning eller tilføjes nye, omfattende love inden for praktisk talt alle områder af ejendomsadministration. Ejendomsadministratorer skal være klædt på til at tilrettelægge ejendommenes ve og vel på både kort og lang sigt. Det er afgørende, at ejendommene – uanset ejerforhold – forbliver sunde både i økonomisk og fysisk stand, og at de tillige løbende vedligeholdes og forbedres i takt med udviklingen og byggemyndighedernes krav.

I Ejendomsadministrationen 4-B A/S kigger vi også på alt det, der kræver specialviden, hvor der ofte kan spares ved for eksempel låneomlægning, teknisk support, opdatering af forsikringsforhold mv. Vi har en bred kontaktflade og flere faste samarbejdspartnere både inden for kreditforeninger, banker, revisorer, tekniske rådgivere, håndværkere m.fl. Ved vores overtagelse af en administration er kunderne dog altid velkomne til at bibeholde egne samarbejdspartnere.

IT-systemer

4-B har valgt også at satse på at få et af markedets bedste og mest udviklede administrationssystemer, der også giver kunderne mulighed for at tilkøbe et selvbetjeningsmodul. Dette indebærer, at foreningens bestyrelse/ ejendommens ejere stedse kan have indblik i bogføringen, klikke bilag op, se på beboerkonti, se på finanskonti, råbalancer, tidligere årsregnskaber mv.

4-Bs fremtidsvisioner

I mange ejendomsadministrationer overvejer man at lade sig opkøbe af større virksomheder, men i 4-B drømmer vi om, at ejendomsadministrationen skal fortsætte i de rammer, der er i dag, da vi   gerne vil kunne blive ved at lægge vægt på de dyder, vi finder allervigtigst, og det kan lade sig gøre dels på grund af vores tætte forhold til Advokatkontoret Fabritius Tengnagel og Heine, dels på grund af vores kvalificerede og trofaste medarbejdere.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes