Tilbud på ejendomsadministration

Andelsboligforeninger

Som kunde i Ejendomsadministrationen 4-B A/S får du en lang række ydelser, og vores administrationskontrakter baseres på Ejendomsforeningen Danmarks standardkontrakt.

De væsentlige punkter opremses her:

 • Betaling af de med ejendommens drift forbundne omkostninger, således at faste udgifter betales uden videre, og alle vedligeholdelsesudgifter udsendes til attestation hos bestyrelse eller vicevært forinden betaling.
 • Opkrævning af boligafgift, à conto varme og øvrige ydelser fra beboerne ved PBS-opkrævning, der indgår direkte på foreningens bankkonto. Beboerne kan tilmelde sig PBS ved, at kontakte enten deres bank eller administrationen.
 • Rykkerprocedure der fungerer således, at der udsendes rykker 1 omkring den 11. I hver måned og rykker 2 omkring den 21. i hver måned. Såfremt en restance for denne måned stadig findes, når rykker 1 køres i måneden efter, vil fordringen normalt blive overgivet til advokatkontoret til retslig inkasso, medmindre andet aftales med bestyrelse og debitor. Inkassohonorar pålægges debitor.
 • Bogføring af ejendommens udgifter og indtægter og udsendelse af restanceliste og råbalance hvert kvartal til bestyrelsens formand.
 • Korrespondance og møder i normalt omfang med andelshavere, bestyrelse, håndværkere og offentlige myndigheder. Egentlige byggesager debiteres takstmæssigt efter forudgående aftale med bestyrelsen.
 • Udarbejdelse af oplysninger vedrørende varmeregnskab til ISTA, Brunata, Techem eller andet varmefirma og afregning af den enkelte beboer i overensstemmelse med det færdige varmeregnskab.
 • Aflevering af klargjort og afstemt regnskabsmateriale til ejendommens revisor.
 • Udfærdigelse af budget og afholdelse af budget-og regnskabsmøde med bestyrelsen.
 • Tilrettelæggelse af generalforsamlinger med udfærdigelse og udsendelse af indkaldelser og eventuelle forslag til generalforsamlingen, deltagelse i disse samt skrivning og udsendelse af referat efter bestyrelsens forudgående godkendelse af referatet.
 • Udfærdigelse af overdragelsesaftaler og bistand i det hele taget til bestyrelse, køber og sælger i forbindelse med overdragelsen. Gebyr herfor opkræves hos køber.
 • Udfærdigelse af lejeforhøjelser vedrørende hensættelse til udvendig og indvendig vedligeholdelse, indberetning til Grundejernes Investeringsfond samt forhøjelse for skatter og afgifter af de lejligheder, der fortsat måtte være udlejet.

Kort sagt, administrationen forpligter sig til i det hele taget at varetage foreningens interesser i alle sager, der vedrører ejendommens almindelige drift og vedligeholdelse samt til at yde bestyrelsen bistand i det hele taget vedrørende ejendommens anliggender.

Ejendommens midler indestår på særskilt bankkonto, og forrentningen af midlerne tilfalder foreningen.

4-B A/S drager omsorg for at foreningens bestyrelse med underskrift af administrationskontrakten samtidig befuldmægtiger 4-B til at oprette driftskonto og eventuelle andre nødvendige konti i ønsket pengeinstitut, til at indgå aftale med Nets om BS-plus, til at modtage digital post til ejendommen, til at underskrive adkomsterklæringer i forbindelse med andelshavernes finansiering af bolig etc.

Ejendomsadministrationen forpligter sig til stedse at være ansvarsforsikret med en dækning på minimum 2.500.000 kr.

Vejledning til køber.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes