image006

Gårdlaug

Som kunde i Ejendomsadministrationen 4-B A/S får du en lang række ydelser.

  • Opkrævning af fællesudgifter, à conto varme og øvrige ydelser fra beboerne ved PBS-opkrævning, der indgår direkte på gårdlaugets bankkonto. Medlemmerne af gårdlauget kan tilmelde sig PBS ved, at kontakte deres bank eller administrationen.
  • Rykkerprocedure, der fungerer således, at der udsendes rykker 1 omkring den 11. i hver måned og rykker 2 omkring den 21. i hver måned. Såfremt en restance for denne måned stadig findes, når rykker 1 køres i måneden efter, vil fordringen normalt blive overgivet til advokatkontoret til retslig inkasso, medmindre andet aftales med bestyrelse og debitor. Inkassohonorar pålægges debitor.
  • Betaling af de med gårdlaugets drift forbundne omkostninger, således at faste udgifter betales uden videre, og alle vedligeholdelsesudgifter udsendes til attestation hos bestyrelse eller vicevært forinden betaling.
  • Bogføring af gårdlaugets udgifter og indtægter.
  • Korrespondance og møder i normalt omfang med bestyrelse, håndværkere og offentlige myndigheder. Egentlige byggesager debiteres takstmæssigt efter forudgående aftale med bestyrelsen.
  • Aflevering af klargjort og afstemt regnskabsmateriale til foreningens revisor.
  • Udfærdigelse af budget og afholdelse af budget-og regnskabsmøde med bestyrelsen.
  • Tilrettelæggelse af generalforsamlinger med udfærdigelse og udsendelse af indkaldelser og eventuelle forslag til generalforsamlingen, deltagelse i disse samt skrivning og udsendelse af referat efter bestyrelsens forudgående godkendelse af referatet.

Kort sagt, administrationen forpligter sig til i det hele taget at varetage foreningens interesser i alle sager, der vedrører ejendommens almindelige drift og vedligeholdelse samt til at yde bestyrelsen bistand i det hele taget vedrørende ejendommens anliggender.

Ejendommens midler indestår på særskilt bankkonto, og forrentningen af midlerne tilfalder foreningen.

Ejendomsadministrationen forpligter sig til stedse at være ansvarsforsikret med en dækning på minimum 2.000.000 kr.

Comments are closed.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes